Μαστογραφία

Η

μαστογραφία

είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση,  που γίνεται για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο σκοπός της είναι να εντοπίσει τον καρκίνο πριν αυτός γίνει ογκίδιο, οπότε θα μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα.

Όλες οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε

έλεγχο των μαστών

τους. Η συχνότητα της εξέτασης εξαρτάται από την ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό.

Η μαστογραφία πραγματοποιείται με τη βοήθεια του μαστογράφου. Οι γυναίκες που δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό πρέπει να κάνουν τη λεγόμενη μαστογραφία αναφοράς, δηλαδή την πρώτη μαστογραφία μεταξύ 35 και 40 ετών.

Σε περίπτωση που υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, η μαστογραφία πρέπει να γίνει δέκα χρόνια νωρίτερα από την ηλικία στην οποία ο καρκίνος του μαστού εμφανίστηκε σε  πρόσωπο της οικογένειας.

Οι γυναίκες που ηλικιακά κυμαίνονται ανάμεσα στα 25 και 30 έτη είναι καλό να μην υποβάλλονται σε μαστογραφία για δύο λόγους. Αρχικά, ο μαζικός αδένας έχει ακόμη μεγάλη πυκνότητα και η εξέταση δε μπορεί να αποφέρει χρήσιμα ευρήματα.

Επίσης ο μαζικός αδένας είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία, επομένως η ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγεται εφ’ όσον δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.

Οι γυναίκες  νεαρής ηλικίας που δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό μπορούν να υποβληθούν σε κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα μαστών.

Όταν οι γυναίκες περάσουν τα 40 έτη, πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία κάθε χρόνο, καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου είναι αυξημένος. Έτσι, αν στο μεταξύ αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια, δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστεί σε πολύ αρχικό στάδιο και να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής.

Δεν θα πρέπει η μαστογραφία να γίνεται κατά τη 2η φάση του εμμηνορρυσιακού κύκλου, δηλαδή τις 10-15 ημέρες πριν από την επόμενη περίοδο Καθώς ο μαστός αρχίζει να διογκώνεται μετά την ωορρηξία, μπορεί να υπάρξουν ψευδή ευρήματα. Καλό είναι η μαστογραφία να πραγματοποιείται μεταξύ της 4ης και της 10ης ημέρας του κύκλου, μετρώντας από την πρώτη ημέρα που εμφανίστηκε η έμμηνος ρύση και όχι από το τέλος της περιόδου.