Υπολογίστε τις γόνιμες ημέρες

Πρώτη ημέρα τελευταίας περιόδου

Διάρκεια Κύκλου

 

 

Υπολογίστε τον τοκετό σας

Πρώτη ημέρα τελευταίας περιόδου

Πιθανή ημερομηνία τοκετού